Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Thủ tướng làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Chiều 22/10, tại Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.