Hội Cựu chiến binh Việt Nam
STT Tên Nhóm Ngày phát hành Tải về
1 Thông báo số 21 TB - LHNg Làng Hữu Nghị Việt Nam V/v giao nhận Cựu chiến binh(CCB), Cựu thanh niên xung phong (CTNXP) ... tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác 16/02/2024
2 Thông báo số 20 TB - LHNg Làng Hữu Nghị Việt Nam V/v giao nhận Cựu chiến binh(CCB), Cựu thanh niên xung phong (CTNXP) ... tỉnh Sơn La Các văn bản khác 16/02/2024
3 Toàn văn bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, 3/2/1930 - 3/2/2024 Các văn bản khác 01/02/2024
4 Hướng dẫn số 01/HD-CCB-TG về Công tác Dân vận năm 2024 Hướng dẫn 12/01/2024
5 Hướng dẫn số 05 /HD-CCB về Công tác phòng, chống tội phạm; mua bán người; ma túy mại dâm; HIV/AIDS & thực hiện phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ năm 2024 Hướng dẫn 11/01/2024
6 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng Nghị định 31/12/2023
7 Quyết định số 1343/QĐ/TTg: Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo Quyết định 14/11/2023
8 Ban hành Quy chế công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam Quy chế - Quy định 31/10/2023
9 NỘI DUNG THI ĐUA Thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023 - 2028. Chương trình phối hợp 17/10/2023
10 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023 - 2028 Chương trình phối hợp 17/10/2023
11 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT Các văn bản khác 31/10/2023
12 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ II Các văn bản khác 31/10/2023
13 >> Xem chi tiết: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ III Các văn bản khác 31/10/2023
14 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ IV Các văn bản khác 31/10/2023
15 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ V Các văn bản khác 31/10/2023
16 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ VI Các văn bản khác 31/10/2023
17 Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cựu chiến binh và công tác Hội CCB Việt Nam Nghị quyết 08/01/2002
18 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Cựu chiến binh Việt Nam Kế hoạch - Đề án 19/07/2023
19 Công văn 366/CCB - TCCS v/v Hướng dẫn vận động xây nhà đại đoàn kết tỉnh Điện Biên Hướng dẫn 07/09/2023
20 Công văn 365/CCB - TCCS v/v thực hiện Hướng dẫn vận động xây nhà đại đoàn kết và Khảo sát BHYT đối với Hội viên là Cựu quân nhân Hướng dẫn 07/09/2023
21 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2028 Chương trình phối hợp 29/08/2023
22 QUY CHẾ Phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và xây dựng pháp luật về quân sự, quốc phòng Quy chế - Quy định 03/08/2023
23 Công văn số 56 - CV/ĐĐCCB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023 V/v phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ; 35 năm truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII Hội CCB Việt Nam Kế hoạch - Đề án 19/07/2023
24 HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI Hướng dẫn 27/07/2023
25 ĐỀ ÁN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII (Ban hành kèm theo Quyết định số: 206/QĐ-CCB ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Hội) Kế hoạch - Đề án 29/06/2023
26 Một số nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở Luật và Pháp lệnh 10/11/2022
27 Luật số 10/2022/QH15: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở Luật và Pháp lệnh 10/11/2022
28 Thông tư số 10 - 2023: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội Thông tư 26/06/2023
29 Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII Kế hoạch - Đề án 29/06/2023
30 Hướng dẫn thực hiện Chương trình vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên Hội Cựu chiến binh khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc Hướng dẫn 30/05/2023
31 Tài liệu hướng dẫn viết bài đưa tin trên Trang TTĐT Hội cựu chiến binh Việt Nam Hướng dẫn 17/06/2023
32 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1124-QĐ-CCB NGÀY 12-11-2021 BAN HÀNH KÈM THEO QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA KT- 2021-2026 Quy chế - Quy định 12/11/2021
33 QUYẾT ĐỊNH SỐ 31-QĐ-HĐPH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PB,GDPL HỘI CCB VN Quy chế - Quy định 16/02/2023
34 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ QUAN HỘI CCB VN Quy chế - Quy định 22/03/2023
35 QUY ĐỊNH SỐ 4148-QĐ-VPTW VỀ VIẾT HOA, PHIÊN ÂM CÁC VĂN BẢN Ở VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Quy chế - Quy định 27/09/2019
36 QUY ĐỊNH SỐ 01-QĐ-CCB NGÀY 22-3-2019 VÈ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỘI PHÍ TRONG CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI Quy chế - Quy định 22/03/2019
37 QUY CHẾ TĐKT 2015-2020 Quy chế - Quy định 13/07/2015
38 QUY CHẾ SỐ 117-QĐ-CCB NGÀY 11-4-2023 VỀ QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRUYỀN THỐNG HỘI CCBVN Quy chế - Quy định 11/04/2023
39 QUY CHẾ SỐ 02-QC-HCCB-HHDNCCB NGÀY 9-8-2019 VỀ PHÓI HỢP CÔNG TÁC GIỮA HỘI CCBVN VỚI HHDNCCBVN Quy chế - Quy định 09/08/2019
40 QUY CHẾ QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA HỘI CCB VIỆT NAM Quy chế - Quy định 03/09/2019