Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  • Thông báo số 48 /TB - LHNg (Yên Bái): V/v giao nhận Cựu chiến binh(CCB), Cựu thanh niên xung phong (CTNXP) có hoàn cảnh khó khăn ... tại Làng Hữu Nghị Việt Nam năm 2024
  • Thông báo số 47 /TB - LHNg (Phú Thọ): V/v giao nhận Cựu chiến binh(CCB), Cựu thanh niên xung phong (CTNXP) có hoàn cảnh khó khăn ... tại Làng Hữu Nghị Việt Nam năm 2024
  • Thông báo số 46 /TB - LHNg (Bắc Ninh): V/v giao nhận Cựu chiến binh(CCB), Cựu thanh niên xung phong (CTNXP) có hoàn cảnh khó khăn ... tại Làng Hữu Nghị Việt Nam năm 2024
  • Đề cương tuyên truyền "Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)"
  • Quy chế số 03 /QC-CCB-HHDNDNCCB v/v Phối hợp công tác giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam