Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  • Thông báo số 62 /TB - LHNg (Cao Bằng): v/v Giao nhận Cựu chiến binh(CCB), Cựu thanh niên xung phong (CTNXP) có hoàn cảnh khó khăn và các cháu nhiễm chất độc da cam/dioxin ... năm 2024.
  • Thông báo số 60 /TB - LHNg (Hưng Yên): v/v Giao nhận Cựu chiến binh(CCB), Cựu thanh niên xung phong (CTNXP) có hoàn cảnh khó khăn và các cháu nhiễm chất độc da cam/dioxin ... năm 2024.
  • Thông báo số 59 /TB - LHNg (Hà Giang): v/v Giao nhận Cựu chiến binh(CCB), Cựu thanh niên xung phong (CTNXP) có hoàn cảnh khó khăn và các cháu nhiễm chất độc da cam/dioxin ... năm 2024.
  • Kế hoạch số 44 /KH - CCB: v/v Tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn quốc lần thứ VII và Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2024)
  • Thông báo số 07/TG - CCB: v/v Kết quả Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” cấp cơ sở