Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Lịch sử truyền thống

 

BIÊN NIÊN SỰ KIỆN

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

(6/12/1989 – 6/12/2019)

 

NĂM 1989

Ngày 6 tháng 12

Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VI) quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ngày 18 tháng 12

Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VI) ra Thông báo (số 173/TB-TW) về thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam:

- “1. Căn cứ tờ trình của Ban Bí thư, tại phiên họp ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị ra quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

  1. Bộ Chính trị cử đồng chí Thượng tướng Song Hào phụ trách việc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để Hội Cựu chiến binh Việt Nam sớm được ra mắt và đi vào hoạt động.
  2. Các địa phương chờ chỉ thị của Ban Bí thư và quyết định chính thức của Hội đồng Bộ trưởng về việc lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam mới được lập Hội ở địa phương…”.

Ngày 26 tháng 12

Ban Tổ chức Trung ương Đảng có công văn số: 1174/TCTW, theo đề nghị của đồng chí Song Hào, mời các đồng chí: Lê Hiến Mai, Nguyễn Đôn, Huỳnh Đắc Hương, Đồng Văn Cống, Nguyễn Văn Quảng, Lê Thuỳ tham gia vào bộ phận chuẩn bị các thủ tục cần thiết để Hội Cựu chiến binh Việt Nam sớm ra mắt và đi vào hoạt động.

>> TẢI VỀ đầy đủ Tài liệu "Biên niên Hội CCB Việt Nam (1989 - 2019)"

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
(6/12/1989 – 6/12/2019)

 

           Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019), Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
biên soạn “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019).

Nội dung Đề cương gồm ba phần:

Phần thứ nhất: 30 năm xây dựng và phát triển của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phần thứ hai: Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phần thứ ba: Một số tư liệu và sự kiện.

Đây là tài liệu chính thức dùng để tuyên truyền sâu rộng trong Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Nhân dân. Trong quá trình biên soạn đã có nhiều cố gắng
song không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc.

Xin trân trọng cám ơn.

>> TẢI VỀ đầy đủ Tài liệu "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019)"

 

KỶ YẾU

LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CCB VIỆT NAM
(6/12/1989 6/12/2019)
& ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ VI

 

 Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI đã tiến hành trong hai ngày 03

và 04/12/2019, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, thủ đô Hà Nội, thành công tốt đẹp.

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần phấn khởi, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những thành tích đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu “ 5 năm 2014 – 2019; tôn vinh, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua mới giai đoạn 2019 -2024. Thành công tốt đẹp của Đại hội đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của cả nước, có sức lan tỏa rộng trong xã hội, tạo được khí thế và quyết tâm mới trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Nhằm phát huy kết quả Đại hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tuyên truyền của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, CCB và bạn đọc. Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam tập hợp các tài liệu, văn kiện và lựa chọn các báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân tại Đại hội để biên tập, xuất bản cuốn “ Kỷ yếu Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12/1989 -6/12/2019) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI ”.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong biên tập và in ấn, song không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, rất mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của bạn đọc. 

>> TẢI VỀ đầy đủ Tài liệu "Kỷ yếu Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI"

 

 Liên đoàn Cựu chiến binh các nước Đông Nam Á (VECONAC)


Theo nguyện vọng và tình cảm của các cựu chiến binh các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan ,VECONAC được thành lập vào ngày 19 tháng 12 năm 1980 tại Jakarta, Indonesia , với mục đích thống nhất và tăng cường mối quan hệ, bảo vệ lợi ích của các cựu chiến binh , trong đó có người khuyết tật trong khu vực ở khu vực Đông Nam Á. Thúc đẩy sự đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

GIỚI THIỆU TÓM TẮT LỊCH SỬ VECONAC

VECONAC viết tắt của tổ chức Liên đoàn Cựu chiến binh khu vực Đông Nam Á được thành lập vào ngày 19 Tháng 12 năm 1980 tại Jakarta dựa trên Bản tuyên ngôn của Liên đoàn Cựu chiến binh các nước Đông Nam Á được ký bởi các thành viên đến từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trong kỳ họp Quốc hội lần thứ tư của Liên đoàn CCB Inđônêxia ngày 19 tháng 12 năm 1978 , đại diện tổ chức Cựu chiến binh Đông Nam Á , đồng ý thành lập một tổ chức gồm các cựu chiến binh thuộc các nước ASEAN. Mục đích của tổ chức là:

• Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức cựu chiến binh trong các nước ASEAN để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các nước thành viên.

•Tăng cường đoàn kết giữa các tổ chức Cựu chiến binh ASEAN.

Một Ủy ban thường trực của năm nước nước thành viên ASEAN được thành lập để chuẩn bị:

• Hiến pháp của Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN

• Tên của Liên đoàn CCB các nước ASEAN

• Lễ khai mạc và Đại hội đầu tiên của Liên đoàn Cựu chiến binh các nước Đông Nam Á được tổ chức tại Jakarta. Ngày, địa điểm và số lượng đại biểu từ đại diện các tổ chức cựu chiến binh được mời tham gia .

Cuộc họp Ban chấp hành đầu tiên tại Manila tháng 7 năm 1980 quyết định thành lập Liên đoàn cựu chiến binh Đông Nam Á dựa trên những điều sau đây :

• Liên đoàn CCB Đông Nam Á phải là một tổ chức hỗ trợ để đạt được các mục tiêu của ASEAN như trong Tuyên bố tại Bangkok và Kuala Lumpur Tuyên bố ký kết vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 và ngày 27 tháng 11 năm 1977.

• Các thành viên chỉ kết nạp các tổ chức cựu chiến binh chính thức của quốc gia.

• Liên đoàn CCB Inđônêxia được giao nhiệm vụ tổ chức một cuộc họp để thành lập Liên đoàn.

Lễ ra mắt VECONAC

Sau cuộc họp Ban chấp hành lần thứ nhất, Inđônêxia tổ chức lễ ra mắt VECONAC tại tòa nhà Graha Purna Yudha (Granada ), đường 50 Sudirman đường Kav Jakarta, ngày 19- 20/12/1980. Tại buổi Lễ có sự tham dự các trưởng đoàn đại biểu đến từ năm quốc gia và đặc biệt có sự chứng kiến của ông Adam Malik, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Indonesia.

Năm 1985, Hiệp hội CCB và CQN vương quốc Brunei Darussalam gia nhập VECONAC và Brunei trở thành thành viên thứ sáu của Liên đoàn. Cuộc họp Ủy ban thường trực CCB Đông Nam Á lần thứ 21 tại Bangkok từ ngày 20-22/10/1987 được công nhận VECONAC là một tổ chức phi chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan đến các cựu chiến binh thuộc các nước Đông Nam Á.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam được kết nạp vào VECONAC năm 1997.

Ngày 15 tháng 2 năm 2008 Liên đoàn CCB được kết nạp vào VECONAC và Hội CCB – CQN Singapore được công nhận là một trong những tổ chức sáng lập ra VECONAC. 

 

BIÊN NIÊN SỰ KIỆN

LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM

(18/3/1998 - 18/3/2023)

 

NĂM 1988

Làng Hữu Nghị Việt Nam được thành lập theo nguyện vọng của những người trước đây đã từng có những suy nghĩ, việc làm sai trái đối với Việt nam, đã thức tỉnh lương tâm, ân hận và muốn được hợp tác góp phần xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân trong chiến tranh. Nguyện vọng đó đã được sự ủng hộ của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Sự hợp tác của họ trong lĩnh vực nhân đạo là đóng góp không nhỏ vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc.

Vào năm 1988, lần đầu tiên trở lại Việt Nam sau 13 năm kết thúc chiến tranh, ông George Mizo, một CCB Mỹ tham gia chiến tranh ở Việt Nam có nguyện vọng xây dựng một biểu tượng của sự hàn gắn, hợp tác và hoà giải. Trong những lần trao đổi đầu tiên với Uỷ ban Hoà bình Việt Nam, sáng kiến này được nhiệt liệt hoan nghênh ...

>> TẢI VỀ đầy đủ Tài liệu "Biên niên sự kiện Làng Hữu Nghị Việt Nam (18/3/1998 - 18/3/2023)"