Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Các kỳ Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

 

Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tài liệu Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại biểu toàn quốc Lần thứ VII

Kỷ yếu Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ VII

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ VII

Đề cương Giới thiệu Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam Lần thứ VII

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra từ ngày 29 - 31/12/2022 với sự tham dự của 506 đại biểu thay mặt cho gần 3 triệu hội viên trên toàn quốc.

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII:

  1. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  2. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  3. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  4. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP.HCM
  5. Đồng chí Lê Văn Kiểm, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra từ ngày 13 - 15/12/2017 với sự tham dự của 516 đại biểu thay mặt cho gần 3 triệu hội viên trên toàn quốc.

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI:

  1. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  2. Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  3. Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  4. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh.

>> Xem chi tiết: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ VI

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2012, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 510 đại biểu thay mặt cho hơn 2,6 triệu hội viên trên toàn quốc.

Nội dung:

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2007 - 2012)

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012-2017)

Thảo luận và thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi)

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa V:

  1. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  2. Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  3. Trung tướng Lê Thành Tâm, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  4. Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  5. Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

>> Xem chi tiết: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ V

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ IV diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2007 với sự tham gia của 497 đại biểu.

Nội dung:

Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ III (2002-2007)

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2007 – 2012

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa IV:

  1. Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiêm Tổng thư ký
  2. Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  3. Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  4. Thiếu tướng Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  5. Trung tướng Lê Thành Tâm, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

>> Xem chi tiết: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ IV

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ III diễn ra tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 năm 2002 với sự tham gia của 471 đại biểu.

Nội dung:

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Hội

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2003-2007

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa III:

  1. Trung tướng Đặng Quân Thụy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội
  2. Trung tướng Trần Hanh, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội kiêm Tổng thư ký
  3. Trung tướng Đỗ Quang Hưng, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội
  4. Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội
  5. Trung tướng Đàm Văn Ngụy, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội.

>> Xem chi tiết: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ III

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ hai diễn ra tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 năm 1997 với sự tham gia của 432 đại biểu.

Nội dung:

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội I

Phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2002

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa II:

  1. Thượng tướng Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  2. Thượng tướng Đào Đình Luyện, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  3. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  4. Trung tướng Đặng Quân Thụy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  5. Trung tướng Đỗ Quang Hưng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

>> Xem chi tiết: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ II

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11 năm 1992 với sự tham gia của 318 đại biểu đại diện cho 700.000 hội viên cả nước.

Nội dung:

Tình hình tổ chức và hoạt động của hội cựu chiến binh trong hơn hai năm qua (1989 - 1992)

Phương hướng nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong những năm tới (1992 - 1997)

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa I:

  1. Thượng tướng Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  2. Thượng tướng Trần Văn Trà, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  3. Trung tướng Nguyễn Đôn, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  4. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  5. Thiếu tướng Lê Thanh - Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 

>> Xem chi tiết: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT.