Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Tọa đàm "Tiếp lửa truyền thống, hướng đến tương lai"

Tọa đàm "Tiếp lửa truyền thống, hướng đến tương lai"

Nguồn: CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.