Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Tập huấn nghiệp vụ cung cấp thông tin cho TTTĐT Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Ban Tuyên giáo - Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức buổi tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ cung cấp thông tin cho TTTĐT Hội Cựu chiến binh Việt Nam.