Ngày 3-12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12" />

Ngày 3-12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12" />
Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày 3-12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 / 6-12-2019) và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019.