Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII

Sáng 30-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với hơn 500 đại biểu tham dự đại diện cho hơn 3 triệu hội viên Cựu chiến binh trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, B&iac