Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ 3, Khóa VII: Thống nhất cao thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 27-12-2023, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 3, Khóa VII. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và các Ủy viên Ban Chấp hành tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2023.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường thông báo các nội dung thảo luận tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 2. Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Khóa VII, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và thống nhất ý kiến đối với nhiều văn bản quan trọng. Do đó, đồng chí Chủ tịch Hội đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều khẳng định hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của Trung ương Hội chặt chẽ, kịp thời tạo điều kiện cho các cấp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Một số đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, phụ cấp cho cán bộ cơ sở, thi đua khen thưởng, tặng Kỷ niệm chương, chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2024 ...

Năm 2023, Hội CCB các cấp đã chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở từng địa phương; đã chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch. Ban Chấp hành Hội các cấp đã tích cực làm tốt công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ; sớm xây dựng và ban hành hệ thống văn kiện triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội các cấp và hoạt động của tổ chức Hội cho cả nhiệm kỳ; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, tạo khí thế, động lực mới trong toàn Hội. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chủ động tham mưu và hoàn thành trong toàn Hội kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Xây dựng và ban hành nghị quyết về “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Chủ động phối hợp, tổ chức tốt Đại hội Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028; công tác phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam với Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả. Huy động đa dạng các nguồn lực giúp CCB giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, góp phần giáo dục, động viên hầu hết cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ; tích cực tham gia xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế, khuyết điểm mà các cấp Hội cần quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới: Chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số tổ chức Hội có mặt còn hạn chế, việc thực hiện việc nắm, phản ánh, báo cáo tư tưởng, dư luận của hội viên và nhân dân trong địa bàn có thời điểm chưa toàn diện. Một số tỉnh, thành Hội tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác Cựu chiến binh chưa thật chủ động và hiệu quả. Chỉ tiêu giảm nghèo 1-1,5%  và xóa nhà dột nát, nhà tạm 40% ở một số cơ sở chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Chất lượng hoạt động của Hội, Câu lạc bộ doanh nhân CCB và công tác phối hợp ở một số địa phương còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Nhận thức về chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp Hội chưa sâu, chưa đầy đủ- nhất là ở tổ chức cơ sở Hội.

Ban Chấp hành Trung ương Hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; Đề án “Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam”.

2. Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tiến hành khảo sát, đề nghị Bộ Chính trị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; tham mưu đề xuất sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện.

3. Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về quy hoạch cán bộ Hội nhiệm kỳ 2027-2032 và Xây dựng tiêu chí về chức vụ cán bộ các cấp, vị trí việc làm...

4. Chỉ đạo các tổ chức Hội và hội viên bám sát các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tích cực phối hợp và tham gia có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia, các Cuộc vận động, các Phong trào của Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực; tổng kết, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 5 năm tới và chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp thực chất, hiệu quả.

5. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, chú trọng xác định chỉ tiêu, nội dung, phương pháp và đối tượng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cấp Hội; tích cực, chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài.

6. Nghiên cứu, tham gia góp ý, xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến CCB, Hội CCB. Tham gia thực hiện phản biện xã hội, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan. Thực hiện công tác tiếp công dân, tư vấn, trợ giúp pháp lý, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên Hội CCB, CCB và Cựu quân nhân. Triển khai Quy chế phối hợp trong công tác Pháp luật và áp dụng mô hình hiệu quả trong thực hiện công tác Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật cho CCB, Cựu quân nhân.

7. Tăng cường, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác với tổ chức Cựu chiến binh các nước láng giềng Lào và Campuchia. Duy trì quan hệ tốt với tổ chức cựu chiến binh của các nước có liên quan, khu vực và thế giới. Phát huy trách nhiệm của nước thành viên, tăng cường các hoạt động kết nối, giao lưu, hợp tác trong VECONAC và thúc đẩy quan hệ song phương với Hội CCB các nước thành viên VECONAC.

Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ 3, Khóa VII.

Tại Hội nghị, Trung ương Hội công bố quyết định tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Năm 2024, Hội CCB Việt Nam phát động Phong trào thi đua đặc biệt “CCB gương mẫu” với chủ đề “Gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức đồng lòng” thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt nam; Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” các cấp và Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029; Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2024) và các ngày lễ lớn năm 2024.

Đại diện các Cụm thi đua ký kết thực hiện Phong trào thi đua.
Đại diện các Cụm thi đua ký kết thực hiện Phong trào thi đua.

PV