Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng Tăng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Hội CCB Việt Nam và các cấp Hội CCB các tỉnh, thành phố quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát động, triển khai các phong trào thi đua phong phú, hấp dẫn với cách làm đột phá, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực cho việc triển khai các phong trào thi đua trong các cấp hội cũng như ở các địa phương…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình mới, sáng tạo, các gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng; quan tâm khen thưởng tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu vùng xa, các phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên.

Đồng thời, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phong trào thi đua trọng tâm, phạm vi toàn quốc; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực học từ và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị Hội CCB Việt Nam tập trung thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số; chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong tra thi đua của hội. Quan tâm khen thưởng tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâ vùng xa, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, cường vươn lên, tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện, an sinh xã hội./.

 
Tin, ảnh: Minh Khuê