Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Bắc Kạn

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị“

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua Hội Cựu chiến binh tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW và kế hoạch thực hiện chuyên đề từng năm, trong đó chuyên đề năm 2021 và 2022 với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững” và chuyên đề năm 2023 là "Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên và công chức nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" gắn với thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương.

Sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã đạt được những kết quả tích cực: Nhận thức và trách nhiệm của tổ chức Hội các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, nhất là người đứng đầu đều nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó đã tự giác học tập và làm theo; lề lối, tác phong làm việc được chấn chỉnh, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên; Tổ chức Hội các cấp không ngừng thực hiện cải cách hành chính, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện và thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội cũng như của địa phương, hàng năm lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức cuối năm.

Đối với hội viên CCB việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thể hiện ở nhiều việc làm, nhiều lĩnh vực cụ thể, trong Hội có nhiều gương hội viên CCB điển hình tiêu biểu như: Hội viên CCB Chu Viết Hòa giám đốc HTX Hòa Thịnh, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn trồng và sản xuất chè Hoa vàng; CCB Lương Ngọc Cường giám đốc Hợp tác xã Hòa Thịnh, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn xây dựng công trình thuỷ lợi, chăn nuôi và sửa chữa máy nổ nông nghiệp; CCB Phạm Văn Dịu giám đốc Công ty TNHHMTV và dịch vụ Thương mại Đồng Nam Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn kinh doanh vật liệu xây dựng và xây dựng công trình; CCB Phan Văn Hữu giám đốc Hợp tác xã Văn Lang HT xã Văn Lang, huyện Na Rì, chuyên trồng cây dược liệu; CCB Đàm Xuân Đông giám đốc CTCP Nghĩa Sơn thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, kinh doanh xây dựng, giao thông, thủy lợi ... và nhiều gương điển hình khác. Bên cạnh đó trong Hội còn tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, giúp đỡ hội viên khó khăn cả về vật chất và tinh thần như: Thắp sáng đường điện thôn quê với hơn 3 km, hiến 6.760m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, sửa chữa nạo vét 10.000m kênh mương nội đồng, đổ 4km đường bê tông nông thôn, làm 3 cây cầu dân sinh, xây dựng 13 căn nhà tình nghĩa do hội viên đóng góp; ủng hộ 126.248.000đ chương trình “triệu phần quà” do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động; ủng hộ 316.000.000đ quỹ Phòng chống COVID-19, ủng hộ trên 230 triệu đồng quỹ vì người nghèo ...

Đồng chí Triệu Văn Ngô- Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn (bên trái ngoài cùng)
 nhận Bằng khen tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 02-KL/TW

Đồng chí Triệu Văn Ngô- Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn (bên trái ngoài cùng) nhận Bằng khen tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW

Bên cạnh đó để tạo sự chuyển biến và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, Hội CCB tỉnh còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cơ sở nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức hội, chất lượng tự phê bình và phê bình; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tập thể, cá nhân khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế.

Kết quả sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và các phong trào của địa phương, toàn hội có 536 mô hình điển hình, có 241 lượt tập thể, 308 lượt cá nhân hội viên được các cấp khen khưởng; có 06 đồng chí là cán bộ đảng viên tiêu biểu được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2022 Hội CCB tỉnh được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Thời gian tới Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trao thi đua của địa phương, chăm lo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện.

Trần Thông - Hội CCB tỉnh Bắc Kạn