Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Bắc Kạn

Công tác kiểm tra, giám sát Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp góp phần xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh, trong những năm qua Hội CCB tỉnh đã tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội, nhất là tại các cơ sở Hội còn hoạt động yếu.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp góp phần xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh, trong những năm qua Hội CCB tỉnh đã tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội, nhất là tại các cơ sở Hội còn hoạt động yếu. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Hội CCB các cấp là 351 cán bộ, hằng năm đã tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022- 2027: Tổ chức hội cấp trên kiểm tra ít nhất 25% tổ chức Hội cấp dưới và 25% chi hội; giám sát 100% tổ chức hội và hội viên theo phân cấp; kiểm tra 100% tổ chức hội và hội viên có dấu hiệu vi phạm.

Từ đầu nhiệm kỳ (năm 2022) đến nay, Hội CCB tỉnh đã tổ chức kiểm tra 162 tổ chức Hội các cấp, 563 lượt hội viên; giám sát 356 tổ chức Hội và 529 lượt hội viên. Hội CCB các huyện, thành phố kiểm tra 3.188 tổ chức Hội và 5.897 lượt hội viên. Ngoài kiểm tra giám sát theo chức năng, quyền hạn Hội CCB các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát 882 cuộc trong và ngoài tổ chức Hội. Nội dung công tác kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ Hội và Nghị quyết của Hội cấp trên; thực hiện các chế độ, chính sách đối với Hội viên CCB; thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”; kiểm tra về thực hiện các phong trào của địa phương, phong trào của Hội như: Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; kiểm tra vay vốn uỷ thác NHCSXH, kiểm tra lưu trữ hồ sơ tài liệu…Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ được thực hiện thường xuyên, mà còn được tiến hành thông qua các đợt kiểm tra theo từng thời điểm, chuyên đề. Từ năm 2022 đến nay trong Hội đã tiến hành kỷ luật 8 hội viên, đình chỉ sinh hoạt 01 hội viên và xoá tên 49 hội viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Hội CCB tỉnh đã kiểm tra 41 tổ chức Hội. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở Hội đều triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Hội cấp trên; chỉ tiêu thi đua cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tăng cường, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong hội viên được chú trọng; làm tốt công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội trên địa bàn; phong trào thi đua của địa phương, của Hội được đẩy mạnh, nổi bật là phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi; công tác hoạt động tình nghĩa được duy trì tốt; công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng hoạt động có chất lượng, hiệu quả; Công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, công tác quản lý tài chính cơ bản đi vào nề nếp; các nguồn vốn vay của Hội được quản lý chặt chẽ, đúng quy định, nhiều mặt hạn chế đã được khắc phục của các kỳ kiểm tra trước; không có tổ chức Hội vi phạm pháp luật, không có hội viên bị đình chỉ, kỷ luật … Qua kiểm tra đã đánh giá đúng thực chất, chất lượng, hiệu quả của từng cơ sở Hội. Qua đó, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng điển hình. Đồng thời kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Hội cấp dưới, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế cho từng đơn vị.

Đoàn kiểm tra Hội CCB tỉnh kiểm tra công tác Hội CCB xã Hà Hiệu huyện Ba Bể
Đoàn kiểm tra Hội CCB tỉnh kiểm tra công tác Hội CCB xã Hà Hiệu huyện Ba Bể (Ảnh: Hội CCB tỉnh BK)

Bên cạnh những ưu điểm trên một số cơ sở Hội còn tồn tại những khuyết điểm, hạn chế như: Chưa nắm chắc số lượng hội viên được hưởng chế độ chính sách; Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa đồng đều; kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội đạt chưa cao; chưa xây dựng được mô hình tự quản, mô hình dân vận khéo do CCB phụ trách; nợ quá hạn lãi tồn chưa được giải quyết.

Để khắc phục những tồn tại trên, thời gian tới Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức hội và hội viên; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho uỷ viên ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp; phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và của Hội; khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác Hội đề ra để chất lượng tổ chức Hội CCB ngày càng được nâng lên góp phần xây dựng Hội vững mạnh.

Xuân Quỳnh - Hội CCB tỉnh

Bạn đang đọc bài viết Công tác kiểm tra, giám sát Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục Tỉnh thành Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com