Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội

Một số văn bản về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Tập I)

Thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Để có tài liệu phục vụ Hội Cựu chiến binh các cấp tập huấn và tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức hội, hội viên và cựu chiến binh cung cấp thôngg tin, phối hợp tham gia ...

 Thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Để có tài liệu phục vụ Hội Cựu chiến binh các cấp tập huấn và tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công
tác mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức hội, hội viên và cựu chiến binh cung cấp thôngg tin, phối hợp tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo Ban Tổ chức - Chính sách biên tập và phát hành cuốn: “MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ TÌM KIẾM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ VÀ XÁCĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN - Tập I”.

(Quyển tập II dự kiến phát hành trong Quý II năm 2023).

Tài liệu thuộc “Tủ sách phổ biến chính sách” được lưu hành nội bộ.

Rất mong các đồng chí đóng góp ý kiến để “Tủ sách phổ biến chính sách” của Hội ngày càng hoàn chỉnh hơn./.