Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Quyết tâm xây dựng Hội Cựu chiến binh Lộc Hà trong sạch, vững mạnh
Quyết tâm xây dựng Hội Cựu chiến binh Lộc Hà trong sạch, vững mạnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022), Hội Cựu chiến binh Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã có nhiều giải pháp xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp...