Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội

Một số văn bản về chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam (Tập II)

Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam là sĩ quan, cán bộ Quân đội nghỉ hưu được Cơ quan Quân sự địa phương hoặc cơ quan, đơn vị cũ đăng ký quản lý (theo phân cấp) và được hưởng một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc theo quy định tại Thông tư số 158/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

 Khi hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam hy sinh, từ trần được đơn vị Quân đội chủ trì tổ chức lễ tang theo quy định tại Thông tư số 86/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; hoặc được cấp tỉnh, thành phố (cấp huyện, quận) tổ chức lễ tang theo
quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp tổ chức lễ tang tại gia đình, được chính quyền cấp xã, phường (hoặc thôn, xóm, ấp, bản, tổ dân phố) tổ chức lễ tang và được Hội Cựu chiến binh tổ chức Lễ phủ Quân kỳ theo
quy định tại Quyết định số 491/QĐ-CCB ngày 09/11/2022 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam là sĩ quan, cán bộ Quân đội nghỉ hưu được Cơ quan Quân sự địa phương hoặc cơ quan, đơn vị cũ đăng ký quản lý (theo phân cấp) và được hưởng một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc theo quy định tại Thông tư số 158/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Nhằm giúp cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh có tài liệu nghiên cứu, tập huấn và tuyên truyền, phổ biến một số chế độ, chính sách hiện hành (nêu trên). Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo Ban Tổ chức - Chính sách biên tập và phát hành cuốn: “MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH VÀ HỘI VIÊN HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM - TẬP II”.

Tài liệu có 03 phần:

Phần một: Quy định của Trung ương Hội về tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam hy sinh, từ trần.

Phần hai: Quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và quân nhân.
Phần ba: Quy định của Bộ Quốc phòng về một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc cán bộ Quân đội nghỉ hưu.

Tài liệu thuộc “Tủ sách phổ biến chính sách của Hội”.

Trân trọng giới thiệu và rất mong các đồng chí tham gia đóng góp để “Tủ sách phổ biến chính sách của Hội” ngày càng hoàn chỉnh hơn./.