Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Khánh Hòa

Hội Cựu chiến binh Khánh Hòa triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định 491/QĐ-CCB

Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa đã triển khai, tổ chức, thực hiện có hiệu quả cao các nội dung theo Quyết định số 491/QĐ-CCB, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam “Ban hành Quy định về việc tham gia tổ chức Lễ tang hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam hy sinh, từ trần” (gọi tắt là Quyết định 491) đưa lại niềm tin yêu cho mọi cán bộ, hội viên và Nhân dân đối với tổ chức Hội Cựu chiến binh.

Sau khi có quyết định 491, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trực tiếp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong việc tham gia tổ chức Lễ tang hội viên hy sinh, từ trần theo Quyết định 491, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai, thống nhất trong toàn tỉnh nhất là kinh phí bảo đảm.

Hội CCB tham gia tổ chức lễ tang cho hội viên hy sinh, từ trần là nhằm tôn vinh, tri ân, ghi nhận sự hy sinh, cống hiến của hội viên Hội Cựu chiến binh trong kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế; tham gia xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ huy Tổ Quân kỳ Công bố Quyết định phủ Quân Kỳ (Hình ảnh chụp tại Phường Phước Hòa, tp Nha Trang, ngày 02/7/2023)
Chỉ huy Tổ Quân kỳ Công bố Quyết định phủ Quân Kỳ (Hình ảnh chụp tại Phường Phước Hòa, tp Nha Trang, ngày 02/7/2023)

Lễ phủ Quân kỳ cho hội viên Cựu chiến binh hy sinh, từ trần, là một trong những nội dung của Quyết định 491. Các bước tiến hành Lễ phủ Quân kỳ phải bảo đảm sự thống nhất, trang nghiêm, kế thừa nét đẹp truyền thống của quân đội, của dân tộc ta.

Trang phục Tổ Quân kỳ và Quân kỳ đúng quy định, đúng màu sắc, chủng loại thể hiện sự uy nghi của Quân đội ta và sự trang nghiêm, sang trọng, thống nhất của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

Tổ Quân kỳ chuẩn bị làm Lễ Phủ Quân kỳ (Hình ảnh chụp tại Phường Phước Hòa, tp Nha Trang, ngày 02/7/2023)
Tổ Quân kỳ chuẩn bị làm Lễ Phủ Quân kỳ (Hình ảnh chụp tại Phường Phước Hòa, tp Nha Trang, ngày 02/7/2023)

Để có Trang phục Tổ Quân kỳ và Quân kỳ thống nhất trong toàn hội Cựu chiến binh tỉnh, Thường trực hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đồng thời chỉ đạo các cấp hội tiến hành các bước chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định.

Sau khi Quyết định 491, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp từ tỉnh đến các chi, phân hội; Hội CCB các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được cung cấp Video“Quy định của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc tham gia tổ chức Lễ tang hội viên cựu chiến binh hy sinh, từ trần” (do Hội CCB Việt Nam soạn thảo) nhằm thống nhất trong các cấp Hội về nội dung, nhiệm vụ của các cấp Hội Cựu chiến binh khi có hội viên hy sinh, từ trần: Báo tin lễ tang; đăng tin buồn trên các báo theo quy định, tổ chức đoàn viếng; thành lập Tổ Quân ky; nhiệm vụ của Tổ Quân kỳ; động tác, khẩu lệnh điều hành của Tổ trưởng Tổ quân kỳ; các bước tiến hành Lễ phủ Quân kỳ; vị trí, thời gian tổ Quân kỳ túc trực bên linh cửu; thu quân kỳ… kinh phí đảm bảo.

Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi tham khảo giá cả của các Doanh nghiệp May Quân đội (Xưởng may) và ý kiến đề xuất của Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, Thường trực Hội CCB tỉnh đã có Công văn 247/CCB-TCKT, ngày 17/5/2023 báo cáo Sở Tài chính tỉnh về đề xuất các mức chi trang phục Tổ Quân kỳ và Quân kỳ cho 136 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 30 tháng 5 năm 2023 trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, địa phương, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 2278/STC-TCHCNS về việc triển khai Quyết định 491/QĐ-CCB, ngày 09/11/2022 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thống nhất trình UBND tỉnh về dự toán kinh phí trang phục Tổ Quân kỳ và Quân kỳ cho 136 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với số tiền 2.495.019.960, cụ thể mỗi xã phường, thị trấn:

- Trang phục Tổ Quân kỳ 5 bộ với giá trị mỗi bộ: 3.519.147 đồng (bao gồm bộ nghi Lễ màu trắng, mũ, giày, huy hiệu Cựu chiến binh…).

- Quân kỳ Quyết thắng.

Ngày 16 tháng 6 năm 2023 UBND tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 5910/UBND-KGVX về việc dự toán kinh phí trang phục Tổ quân kỳ và Quân kỳ cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đã chỉ đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo trên, đến nay số kinh phí thực hiện may trang phục Tổ Quân kỳ và Quân kỳ theo Quyết định 491, các cơ quan chuyên môn cấp trên đã chuyển về các xã, phường, thị trấn. Hội CCB các xã (phường, thị trấn) đang phối hợp với cơ quan chức năng làm thủ tục, mua sắm theo Luật Đầu tư công.

Để bảo đảm trang phục Tổ quân kỳ và Quân kỳ đẹp, bền, chất lượng theo quy định của Quyết định 491, Thường trực Hội CCB binh tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, các huyện (thị xã, thành phố); các xã (phường, thị trấn) thực hiện đúng quy định về Luật Đầu tư công về mua sắm trang thiết bị; nhất thiết phải đấu thầu công khai và nên ưu tiên đấu thầu ở các doanh nghiệp, các Xưởng may quân đội.

Thực hiện Quyết định số 491, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa sớm được được cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí mua trang phục thống nhất trong toàn Hội, đây là sự động viên rất lớn đối với cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, Cựu Quân nhân tỉnh Khánh Hòa.

Thường trực Hội CCB tỉnh đang chỉ đạo các xã (phường, thị trấn) sau khi đã mua sắm đủ trang phục Tổ quân kỳ và Quân kỳ cần có biện pháp cất, giữ, bảo quản chu đáo; các đơn vị vận động các tổ chức, cá nhân và bằng sự đóng góp của hội viên, quỹ hội mỗi xã (phường, thị trấn) mua sắm được tủ để bảo quản trang phục Tổ quân kỳ và Quân kỳ, bảo đảm trang trọng, sử dụng lâu dài.

Lễ Phủ Quân kỳ lên quan tài Đại tá Ngô Long-Nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa (khóa I, khóa II) ngày 08/11/2023.
Lễ Phủ Quân kỳ lên quan tài Đại tá Ngô Long-Nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa (khóa I, khóa II) ngày 08/11/2023.

Đối với công tác CCB tham gia tổ chức Lễ tang cho Hội viên qua đời, trong nhiều năm qua các cấp hội cơ sở (chi hội, phân hội) Hội CCB tỉnh Khánh Hòa triển khai khá chu đáo, đầy trách nhiệm.

Tổ Quân kỳ túc trực bên linh cửu (Hình ảnh chụp tại Phường Phước Hòa, tp Nha Trang, ngày 02/7/2023)
Tổ Quân kỳ túc trực bên linh cửu (Hình ảnh chụp tại Phường Phước Hòa, tp Nha Trang, ngày 02/7/2023)

Với nghĩa tình đồng chí, đồng đội, mỗi khi có hội viên qua đời, Hội CCB cấp cơ sở (các chi hội, phân hội) đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; thôn, tổ dân phố cùng với các cấp, ngành liên quan tổ chức chu đáo tang lễ cho các hội viên (theo nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh tham gia tổ chức lễ tang hội viên hy sinh, từ trần quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh); thể hiện tình cảm ấm áp của Anh “Bộ đội Cụ Hồ” khi đồng đội của mình qua đời, (đặc biệt là những đồng chí hội viên CCB chưa phải là Đảng viên, không thuộc diện do đơn vị quân đội, hoặc cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã chủ trì lễ tang); bản thân gia đình neo đơn, người thân, anh em nội, ngoại ở xa.. Các chi hội, phân hội, hội cơ sở với tấm lòng tự giác của hội viên đã cùng với thôn, tổ dân phố, gia đình, lo chu đáo phần “hậu sự” cho anh em, thể hiện được tình đồng chí, thực sự là chỗ dựa tinh thần cho gia đình lúc tang gia. Nhờ làm tốt công tác quản lý hồ sơ hội viên nên các cấp hội cơ sở khi có hội viên qua đời đã nhanh chóng cung cấp đầy đủ tiểu sử hội viên cho Ban tổ chức Lễ tang. Đó cũng là nét đẹp của Hội Cựu chiến binh Khánh Hòa.

Bùi Xuân Gia - Hội CCB tỉnh Khánh Hòa

Bạn đang đọc bài viết Hội Cựu chiến binh Khánh Hòa triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định 491/QĐ-CCB tại chuyên mục Tỉnh thành Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com