Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Bắc Kạn

Hội CCB và Ban ATGT tỉnh Bắc Kạn ký kết chương trình phối hợp thực hiện giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, Ban An toàn giao thông (ATGT) và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018 - 2023.

Dự  hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tuân Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, đồng chí thiếu tướng Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và một số lãnh đạo các sở, ngành; Chủ tịch Hội CCB 8 huyện, thành phố và toàn thể cán bộ công chức cơ quan Hội CCB tỉnh.

Hội Cựu chiến binh và Ban an toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn ký kết chương trình phối hợp thực hiện giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông
Hội Cựu chiến binh và Ban an toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn ký kết chương trình phối hợp thực hiện giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban ATGT và Hội Cựu chiến binh tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên Hội CCB trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự ATGT; xây dựng “Văn hóa giao thông” trong Cựu chiến binh và nhân dân, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” với trọng tâm là xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, thiết lập trật tự kỷ cương ATGT góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ký kết chương trình phối hợp giữ Ban ATGT với Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Kạn
Ký kết chương trình phối hợp giữ Ban ATGT với Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: tỉnh Bắc Kạn)

Chương trình phối hợp gồm 4 nội dung cơ bản, đó là: Công tác tuyên truyền, vận động; Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, tuyên truyền viên, công tác viên của Hội CCB các cấp; Vận động Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông; tiếp tục xây dựng, phát triển và duy trì hoạt động các mô hình đã và đang thực hiện có hiệu quả; Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các trường học trên địa bàn để giáo dục đoàn viên, thanh niên và các cháu học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Xuân Quỳnh -   Hội CCB tỉnh