Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Cao Bằng

Cụm thi đua số 3 tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2023

Được sự nhất trí của lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam, ngày 10/10/2023 tại thành phố Cao Bằng, Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam gồm Hội CCB 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Được sự nhất trí của lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam, ngày 10/10/2023 tại thành phố Cao Bằng, Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam gồm Hội CCB 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Bế Xuân Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thẩm Văn Phán, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đàm Văn Vũ Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng;  Thường trực, lãnh đạo các ban, văn phòng cad cán bộ phụ trách công tác thi đua-khen thưởng của 6 tỉnh và đồng chí Hoàng Mạnh Ngọc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB, CQN tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Thiếu tướng, Triệu Văn Ngô, Cụm Trưởng, Cụm thi đua số 3 Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn Chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng, Triệu Văn Ngô, Cụm Trưởng, Cụm thi đua số 3 Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn, phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng, Triệu Văn Ngô, Cụm Trưởng, Cụm thi đua số 3 Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn, phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2023, Hội CCB các tỉnh trong Cụm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 22/HD-CCB, ngày 26/12/2022 của Trung ương Hội CCB Việt Nam; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2023; sự chỉ đạo, điều hành của Cụm trưởng thi đua số 3; tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, hình thức công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số: 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số: 19/CT-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Ngay từ đầu năm các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, với chủ đề: “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; cụ thể hoá thành các phong trào thi đua, như: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023,... Xây dựng và ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 3 và Hội CCB các tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đúng theo quy định.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thắng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cao Bằng, thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Cụm thi đua số 3 Hội CCB Việt Nam
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thắng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cao Bằng, thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Cụm thi đua số 3 Hội CCB Việt Nam

Tại Hội nghị các đơn vị tập trung đánh giá, nhận xét những kết quả đạt được và đươc ra những giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong thời gian tới. Năm 2023 các cấp Hội CCB trong Cụm thi đua đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên và Nhân dân; trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng; kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết, Quy chế, Điều lệ của Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; tác phẩm lý luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, gắn với quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Qua đó, góp phần bồi dưỡng lý luận, đạo đức, bản lĩnh, phương pháp, tác phong, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của cán bộ, hội viên trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; Xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh.

         Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua“CCCB gương mẫutích cực giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, dám nghĩ, dám làm của các cấp Hội và hội viên, làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển về bề rộng và đạt hiệu quả thiết thực. Hàng nghìn mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, trang trại, gia trại… đã tạo điều kiện giúp đỡ hội viên và con em hội viên CCB nhiều việc làm mới, làm thêm; giúp đỡ nhiều hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo, làm giàu nâng cao đời sống. Để tạo việc làm và thu nhập nâng cao đời sống cho hội viên, các cấp Hội đã vận động hội viên CCB vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH thông qua quản lý của   2.457 tổ TKVV do Hội CCB làm chủ, với 4.093,7 tỷ đồng; từ nguồn vốn vay các cấp Hội quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, xâm tiêu. Nhiều hộ gia đình CCB đã mạnh dạn đầu tư, mở xưởng sản xuất vật liệu, sửa chữa cơ khí, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm sạch, trồng rừng, nuôi ong, thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm… tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn người lao động ở địa phương; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên được 158 nhà.

Với tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Phát động phong trào “CCB giúp nhau xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức Hội CCB trong Cụm đã phối hợp với Mặt trân Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết,N 27/7 được 19.807 suất quà, trị giá 10,4 tỷ đồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, doanh nghiệp, doanh nhân CCB tích cực ủng hộ kinh phí, vật chất, hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà văn hóa, trường học, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương và xây dựng các công trình phúc lợi, giúp và đỡ đầu, xóm, xã về đích xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Kết quả Hội CCB 6 tỉnh đã huy động 164.799 ngày công lao động, hiến 155.514 m2 đất, ủng hộ số tiền 10 tỷ 797 triệu đồng.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Cùng với đó, Hội CCB trong Cụm tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2023 - 2028.  Các cấp Hội CCB nhất là ở cơ sở thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên, nhà trường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; thăm tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 được 9.374 suất quà, trị giá 1 tỷ 264 triệu đồng.   Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra đường biên giới; tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định về quản lý bảo vệ đường biên, mốc giới đã ký kết giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc; tham gia các tổ, đội, chốt công tác trong tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và xuất nhập cảnh trái phép. Theo đó, Hội CCB tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn đã tham gia với Bộ đội Biên phòng tuần tra biên giới được 765 lần với 7855 lượt hội viên tham gia; tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các quy định về quản lý bảo vệ đường biên, mốc giới đã ký kết giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc (Cao Bằng 265 lần với 1.855 lượt hội viên tham gia; Lạng sơn 500 lần với 6.000 lượt hội viên tham gia và làm được 01 đường kiểm tra cột mốc (mốc 1145) với chiều dài 150 m). Hội CCB các tỉnh làm tốt việc lựa chọn và giới thiệu hội viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp; Tích cực vận động CCB, Cựu quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tự nguyện vào Hội CCB được các cấp Hội quan tâm, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về số, chất lượng. Kết quả kết nạp được 4.712 hội viên mới; lựa chọn, giới thiệu cho tổ chức Đảng xét 131 hội viên được kết nạp vào đảng.  Thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác khen thưởng của Chính phủ, của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của UBND và Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh. Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các đơn vị trong Cụm thi đua, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

          Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi cần tổ chức quán triệt triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, thực hiện hiểu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII,XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2024. Phát huy tính tích cực, trách nhiệm chính trị của Hội CCB các cấp trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 Hai là, Phát huy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong lao động, sản xuất và tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với CCB để đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách - Xã hội, vốn Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ nội bộ Hội để tạo việc làm cho hội viên và người lao động nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững. Vận động mọi nguồn lực của các cấp Hội, các doanh nghiệp, doanh nhân CCB, các cá nhân, đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để xóa nhà dột nát cho hội viên và giúp đỡ những hội viên khi ốm đau, hoạn nạn.

         Ba là, Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024. Tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua do Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động năm 2024, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Bốn là,  Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết với các ban, ngành và đoàn thể và LLVT ở địa phương, nhất là Chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2023 - 2028. Tích cực thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; cơ quan, đơn vị an toàn.

Năm là, Tích cực đổi mới nội dung, hình thức thi đua; làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tăng cường tuyên truyền rộng rãi, trao đổi thông tin, giao lưu học tập, để phong trào thi đua vừa lan tỏa rộng khắp, vừa đi vào chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực.

Nông Văn Triệu,

Phó Trưởng công tác xây dựng Hội, Hội CCB tỉnh Cao Bằng

Bạn đang đọc bài viết Cụm thi đua số 3 tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2023 tại chuyên mục Trung ương Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com