Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội

Cựu chiến binh đi đầu trong bảo vệ Đảng, giữ gìn sự ổn định ở địa phương

Dù tuổi cao, trình độ tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế, nhưng cựu chiến binh cả nước vẫn luôn tích cực vào cuộc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Trở về với cuộc sống đời thường, nhưng những người lính vẫn luôn mang trong mình những phẩm chất riêng có của Bộ đội Cụ Hồ. Họ vẫn tiếp tục, bền bỉ chiến đấu trên một trận tuyến mới. Đó là cuộc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Tháng 5/2011, tại Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, các thế lực phản động từ bên ngoài kích động, giật dây các đối tượng trong nước hô hào, kêu gọi đồng bào dân tộc Mông biểu tình, chống đối chính quyền. Một số phần tử cực đoan đã có những hành động quá khích, bắt giữ người thi hành công vụ, đập phá trụ sở cơ quan, tổ chức Nhà nước, đưa yêu sách đòi thành lập Nhà nước Mông tự trị… Tình hình đó, gây nên những bất ổn, làm đảo lộn cuộc sống của đồng bào, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư
Thiếu tướng Lưu Trọng Lư

Trước tình hình đó, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên đã vào cuộc, tuyên truyền, vận động đồng bào không nghe theo xúi giục, kích động của kẻ xấu. Do am hiểu phong tục tập quán của bà con, nói được tiếng của bà con, lại là người địa phương nên những cựu chiến binh đã thuyết phục được nhiều đồng bào, không nghe theo xúi giục của kẻ xấu. Hơn 10 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức của Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên, sự kiện đó vẫn luôn là một bài học còn hiện hữu.

"Chúng tôi phải phân loại đối tượng ra để đấu tranh. Chúng tôi chủ yếu sử dụng các cựu chiến binh là người dân tộc ở Mường Nhé, có tiếng nói, có uy tín để tiếp cận được với nhân dân. Bởi nếu không sử dụng các cựu chiến binh này, chúng ta không thể tiếp cận được. Người ta biết tiếng, người ta cùng ngôn ngữ nên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tuyên truyền. Từ đó, chúng tôi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tích cực tuyên truyền bằng tiếng Mông. Nội dung tuyên truyền soạn thảo cũng rất ngắn gọn. Kết quả là từ 9-17h ngày 5/5/20211, đã giải tán được 1 vạn đồng bào bị lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc đi theo Nhà nước Mông, phá tan âm mưu thành lập Nhà nước Mông, bắt được đối tượng cầm đầu", Thiếu tướng Lưu Trọng Lư nhớ lại.

Hiện nay, lợi dụng sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội, các thế lực chống phá Việt Nam, triệt để lợi dụng không gian mạng để lan truyền, tán phát những thông tin xấu độc, nhằm gieo rắc tư tưởng hoài nghi, bất mãn trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước.

Đại tá Huỳnh Văn Nước
Đại tá Huỳnh Văn Nước

Trước tình hình đó, cựu chiến binh ở các địa phương đã quán triệt và thấu suốt phương châm không lan truyền, không chia sẻ các thông tin xấu độc. Cùng với đó, theo Đại tá Huỳnh Văn Nước, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Phước, các hội viên cựu chiến binh cũng tích cực chia sẻ, lan truyền những thông tin người tốt, việc tốt, để "pha loãng" thông tin, góp phần làm giảm mức độ lan truyền của các thông tin xấu độc.

"Chủ trương của chúng tôi là không thích, không chia sẻ những thông tin xấu độc trên mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân cựu chiến binh. Họ nói gì mặc họ, chúng tôi kiên trì đưa việc mình làm. Đợt 30/4 vừa qua, có rất nhiều thông tin xấu độc. Chúng tôi tuyên truyền tin cựu chiến binh trao nhà nghĩa tình; cựu chiến binh đi thăm các đối tượng chính sách. Chính từ đó, những nguồn tin mình tuyên truyền cũng được cán bộ, hội viên nhân dân chia sẻ những hoạt động tích cực này", Đại tá Huỳnh Văn Nước chia sẻ..

Hiện nay, cựu chiến binh ở các địa phương có số lượng lớn, trong đó có nhiều người đã qua chiến đấu, nhiều người là cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao trong quân đội, có trình độ nhận thức tốt, có bản lĩnh, kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống ở cơ sở, nhất là kinh nghiệm trong việc ứng xử với những thông tin xấu độc trên không gian mạng. Do vậy, đây chính là những lực lượng nòng cốt của các tổ chức Hội Cựu chiến binh, trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội- Chủ tịch Hội cho biết: "Chúng tôi chia ra 2 hướng tiếp cận: Hướng thứ nhất, tại cấp xã, phường, thị trấn, chủ yếu là phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, vận động, tuyên truyền gương mẫu thực hiện các chủ trương; nắm chắc dư luận, làm cơ sở tham mưu kịp thời cho cấp ủy cùng cấp; động viên nhau thực hiện chức năng phản biện xã hội, vận động cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau trong mọi hoạt động. Hướng thứ hai, đối với cấp huyện, cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội để nắm bắt dư luận, định hướng thông tin".

Còn đối với Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ, Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội cho biết: "Với gần 12.000 hội viên, trong đó có nhiều hội viên trong HĐND các cấp, vừa là bí thư chi bộ, trưởng ấp, nên đây là một nguồn lực rất lớn để làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và làm tốt công tác góp ý xây dựng Đảng, công tác phản biện xã hội. Những hội viên là đại biểu HĐND còn lắng nghe ý kiến của đại biểu dân cử, để phản ánh kịp thời đến các ngành chức năng".

Trung tướng Khuất Việt Dũng
Trung tướng Khuất Việt Dũng

Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã có những cách làm hay, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tuyên truyền thông tin định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, lan tỏa trong xã hội. Thông tin chính thống, tích cực được lan tỏa trên không gian mạng, từ đó nâng cao nhận thức, khả năng tự đề kháng cho cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trước các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Hội nghị của Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
Hội nghị của Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nhân dân để thấy rõ kiên định hơn, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và thấy rõ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động trong việc sử dụng không gian mạng chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Cùng với đó, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ động biên tập các thông tin chuyên đề, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông tin, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động, kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề xuyên tạc, chống phá từ xa, từ sớm, không để lan rộng trong quần chúng nhân dân.

Trường Giang/Phát thanh quân đội
Bạn đang đọc bài viết Cựu chiến binh đi đầu trong bảo vệ Đảng, giữ gìn sự ổn định ở địa phương tại chuyên mục Trung ương Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com