Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội

Hội Cựu chiến binh Việt Nam sơ kết 5 năm về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tới dự, có các đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo 35, cùng đại diện các cơ quan chức năng của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (2018-2023), do Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trình bày tại hội nghị, cho biết: 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 và các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW và lồng ghép các chương trình tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội, công tác tư tưởng vào các hội nghị.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu chiến binh Việt Nam, báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu chiến binh Việt Nam, báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.

Thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội nói chung và không gian mạng nói riêng của cán bộ, hội viên cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân; nhất là những sự kiện nhạy cảm, vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội và những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc, an ninh trật tự xã hội, các “điểm nóng”… Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, nhất là ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, nắm tình dư luận xã hội; chú trọng việc cung cấp thông tin thời sự; đính chính các thông tin sai trái, cập nhật tình hoạt động, âm mưu của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn các âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là trên internet, mạng xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, thay mặt Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Khuất Việt Dũng, nhấn mạnh, trong những năm qua, trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức mới. Tình hình an ninh, chính trị trong nước, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các cấp Hội đã nghiêm túc, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, khóa XII; bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cho Đảng đoàn, ban hành các văn bản và triển khai sớm kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; kịp thời củng cố kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo 35, tổ thư ký giúp việc; xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định thành lập “Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam” và đội ngũ cộng tác viên trong toàn Hội, đáp ứng yêu cầu kịp thời cung cấp thông tin dư luận, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, Trung tướng Khuất Việt Dũng đề nghị, các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường vụ, Thường trực các cấp Hội, của cấp ủy địa phương; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân; tập trung đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động, kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề xuyên tạc, chống phá từ xa, từ sớm, không để lan rộng trong quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 và các cấp Hội trong tuyên truyền các thông tin tích cực, đấu tranh với các thông tin xấu độc; trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương Hội - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thường xuyên theo dõi hoạt động của các tổ chức, các lực lượng; tham mưu chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc; duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên dư luận và nhóm Zalo có hiệu quả và chất lượng.

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Ban chỉ đạo 35 các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh đối với các tổ chức Hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong tình hình mới.

TRẦN QUYẾT - MINH SƠN

Bạn đang đọc bài viết Hội Cựu chiến binh Việt Nam sơ kết 5 năm về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại chuyên mục Trung ương Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com