Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Bắc Kạn

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ có chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn, về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn.

Chiều ngày 14/9/2023, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ có chức danh, chức vụ  lãnh đạo, quản lý. Cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm là đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Thành phần cán bộ ghi phiếu tín nhiệm là các đồng chí trong Ban chấp hành hội CCB tỉnh; các đồng chí là Chi uỷ viên chi bộ, trưởng ban, trưởng các đoàn thể cơ quan hội CCB tỉnh. Chủ trì hội nghị đồng chí Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh uỷ . 

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Hội nghị đã nghe đồng chí Triệu Văn Ngô, chủ tịch Hội CCB tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp lấy phiếu tín nhiệm. Đây là nội dung quan trọng trong công tác đánh giá về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như uy tín, tín nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở đơn vị từ đó giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác, đồng thời làm cơ sở để cấp uỷ, tổ chức đảng nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ.

Bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý
Bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý

Hội nghị diễn ra đúng nguyên tắc, tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần trách nhiệm phê bình và tự phê bình. Kết quả các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 95% trở lên. 

Xuân Quỳnh - Hội CCB tỉnh