Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đắk Lắk

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)

Cuối tháng Tám vừa qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CCB trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu các ban, Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận, nêu bật những kết quả quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là kết quả thực hiện trong các tổ chức Hội, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp và tiếp tục kiến nghị với Trung ương Hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tinh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tinh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Hoàng Văn Huấn)

 

Hơn 20 năm qua, Hội CCB tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các chương trình, kế hoạch, quy định…và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cấp hội, cũng như tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, cơ cấu, chính sách đối với Hội CCB.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức hội có nhiều chuyển biến rõ rệt: các cấp hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến có trách nhiệm, tâm huyết với cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp; lựa chọn, giới thiệu cán bộ, hội viên có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào các cơ quan lãnh đạo trong hệ thống chính trị các cấp, có gần 4.700 lượt cán bộ, hội viên Hội CCB được tổ chức đảng và Nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và tham gia trong hệ thống chính trị, đây chính là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Với 1.743 cán bộ, hội viên tham gia lực lượng nòng cốt chính trị ở cơ sở, đã tham gia giải quyết giải nhiều “điểm nóng” và những vấn đề nổi cộm ở địa phương; hoà giải thành hàng ngàn vụ, việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, công tác vận động, kết nạp hội viên đạt 111% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; Công tác bồi dưỡng cán bộ được các cấp hội quan tâm nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn công tác. Kết quả phân loại các tổ chức hội hàng năm có 96,7 % hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 21,3% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98,8% hội viên gương mẫu và 98,8% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến CCB như: Làm thủ tục hồ sơ cấp tiền mai táng phí cho 856 trường hợp; giải quyết chế độ trợ cấp khi nghỉ công tác Hội 189 đồng chí, làm thủ tục cấp 43.133 thẻ BHYT, số tiền 19,342 tỷ đồng cho CCB. Xét duyệt và đề nghị cấp trên làm chế độ cho 585 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam. Phối hợp giải quyết chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg cho 2.486 trường hợp, số tiền 6,743 tỷ đồng; chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg cho 6.945 trường hợp, số tiền 33,819 tỷ động; chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cho 3.373 trường hợp, số tiền 14,641 tỷ đồng; phối hợp vận động và hỗ trợ cho trên 22.000.000 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, kinh phí gần 66 tỷ đồng.v.v. 

Lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình hội viên Y Phương Kdoh, buôn Kly A, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ.

Hội CCB tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tăng 05 con bò sinh sản trj giá 75 triệu đồng cho các hộ nghèo buôn Pôk, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc (Ảnh: Lê Tiến Dũng)

 

Công tác xoá đói, giảm nghèo luôn được các cấp hội quan tâm, tập trung huy động mọi nguồn lực giúp nhau thoát nghèo, xóa nhà dột nát. Trong hơn 20 năm qua, Cựu chiến binh trong tỉnh đóng góp 137 tỷ 544 triệu đồng xoá nhà dột nát, tạm bợ, hỗ trợ xây mới 1.620 nhà (trong đó có 122 nhà Nghĩa tình đồng đội do hội viên đóng góp 3 tỷ 343 triệu đồng; mua 155 con trâu, bò, dê sinh sản, 16 sổ tiết kiệm, 05 suất học bổng với tổng số tiền 2 tỷ 278 triệu đồng), quyên góp chia sẻ cùng với chiến sỹ đang làm nhiệm vụ và ngư dân trên biển Đông hơn 5,7 tỉ đồng…

Lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình hội viên Y Phương Kdoh, buôn Kly A, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ.
Lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình hội viên Y Phương Kdoh, buôn Kly A, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ (Ảnh: Nguyễn Văn Sơn)

Về kiến nghị, đề xuất, Hội nghị thống nhất đề nghị Trung ương, Tỉnh ủy  chỉ đạo thống nhất về cơ cấu, tổ chức, biên chế, diện cán bộ được bố trí tham gia công tác Hội ở từng cấp; cần đơn giản hóa về thủ tục hành chính nhất là khi tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tham gia công tác Hội ở cấp cơ sở. Đề nghị Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về lãnh đạo công tác CCB, cho phù hợp với tình hình hiện nay và mở rộng đối tượng kết nạp, nhất là ở các tỉnh đồng bằng, góp phần xây dựng hội ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Biêr Niê ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được qua 20 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; đồng thời nhấn mạnh những nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại biểu dự hội nghị.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, hội nghị xác định những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư (khoá X), Pháp lệnh CCB Việt Nam, tạo sự thống nhất cao về nhận thức chính trị, tư tưởng trong hệ thống chính trị về công tác CCB và tổ chức Hội CCB. 

Thứ hai, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CCB theo quy định. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường các hoạt động liên tịch, phối hợp thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới. 

Thứ ba, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Thứ tư, Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của Ban chấp hành Hội các cấp, phát huy trách nhiệm gương mẫu người đứng đầu. Phát huy quyền làm chủ, sáng tạo gắn với đề cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất trong Hội. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng phong cách làm việc thống nhất, khoa học, tập thể, dân chủ, sát cơ sở, nói đi đôi với làm. Đẩy mạnh cải cách, thực hiện tốt công tác hành chính trong tổchức Hội; khắc phục những hạn chế, thủ tục không cần thiết, bất hợp lý./.

                                                                                                       Hoàng Văn Huấn-Ban Tuyên giáo - Phong trào

Bạn đang đọc bài viết Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) tại chuyên mục Tỉnh thành Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com