Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Bắc Kạn

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu Chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2023 – 2027

Để thực hiện tốt nghị quyết đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII và nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, ngày 02 tháng 8 năm 2023, Hội Cựu Chiến binh phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh ký kết chương trình phối hợp về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn 2023-2027.

Chương trình phối hợp đã đề ra 04 nhóm nội dung, giải pháp chính đó là: Phối hợp chỉ đạo và triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên; Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; Phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt, thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở; Phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện xã hội.

Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn
 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027
Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027

Ký kết chương trình phối hợp giữa hai tổ chức nhằm củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đoàn Thanh niên với Hội Cựu chiến binh nhằm phát huy tinh thần gương mẫu, bản lĩnh, kinh nghiệm của cựu chiến binh, tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên để tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý thức pháp luật và đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, cổ vũ đoàn viên, thanh niên và các cơ sở Đoàn thực hiện tốt các phong trào, các chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Xuân Quỳnh - Hội CCB tỉnh Bắc Kạn

Bạn đang đọc bài viết Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu Chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2023 – 2027 tại chuyên mục Tỉnh thành Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com