Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc với Đảng đoàn Hội CCB Việt Nam

Ngày 28/6/2023, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đảng đoàn Hội CCB Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Đảng đoàn Hội Cựu Chiến binh Việt Nam có đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Việt nam và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Hội.

Đại diện lãnh đạo Đảng đoàn Hội CCB Việt Nam báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023
Đại diện lãnh đạo Đảng đoàn Hội CCB Việt Nam báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023

Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo Đảng đoàn Hội CCB Việt Nam đã báo kết kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2023 đến nay. Theo đó, toàn Hội đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng và Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ năm 2023, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam khóa VII đi vào cuộc sống, hoạt động của toàn Hội và hội viên. Đặc biệt, để thực hiện khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội đã và đang xây dựng, triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng". Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (Đã có 13.740/13.740 tổ chức cơ sở Hội, 352/702 tổ chức Hội cấp quận, huyện hoàn thành tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Đến nay đội ngũ cán bộ, hội viên trong toàn Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng, phương pháp công tác tốt, trách nhiệm cao, luôn chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; không có cán bộ, hội viên vi phạm kỷ luật. Phong trào CCB gương mẫu được triển khai sôi nổi, rộng khắp từ cơ sở, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả, các cấp hội đã trợ giúp cho hàng ngàn hộ CCB thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Thực hiện "Chương trình Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc" của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Hội đã triển khai Chương trình vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên Cựu chiến binh khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đã quyên góp ủng hộ 1,5 tỷ đồng xây 30 ngôi nhà Đại đoàn kết... Tới đây,  toàn Hội phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, cơ bản không còn hộ hội viên thuộc diện hộ nghèo; xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên.

Cùng với đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được của Hội CCB trong 6 tháng đầu năm 2023; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc và nêu đề xuất, kiến nghị liên quan đến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ở các cấp Hội; giải quyết những vướng mắc, bất cập về tổ chức, bộ máy và hoạt động của Hội Cựu Chiến binh huyện, cấp tỉnh, thành phố; nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tổ chức Câu lạc bộ Cựu quân nhân…

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung ương Hội CCB Việt Nam tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam khóa VII. Đồng thời, Trung ương Hội đã tổ chức các đoàn kiểm tra các địa phương trên toàn quốc, kịp thời kiểm tra, định hướng cho hoạt động của các cấp hội nhất là nắm rõ tình hình, định hướng dư luận của cán bộ, hội viên trước những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước. Tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; các cấp hội đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội. Đồng thời, cho biết: Trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội sẽ nỗ lực tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận Cựu chiến binh và nhân dân các địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình công tác năm 2023, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027... Trọng tâm là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ở Hội CCB các tỉnh, thành phố và Trung ương Hội. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng đoàn Hội CCB Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, khẳng định, 6 tháng đầu năm 2023, Hội CCB Việt Nam đã nỗ lực tích cực, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các cấp Hội, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương Hội đã kịp thời ban hành các văn bản, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ; tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt và bồi dưỡng các chuyên đề lý luận,... Qua đó thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ chủ chốt của Hội, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chủ động tổng kết, sơ kết các văn bản của Đảng có liên quan, trong đó tiêu biểu là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp Hội CCB Việt Nam tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận CCB và nhân dân, tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Đồng thời, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tập trung các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực của hội viên cựu chiến binh, những vấn đề bức xúc, xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân; các cán bộ, hội viên Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quan tâm thực hiện nhiệm vụ chăm lo, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào và trân trọng lịch sử để thế hệ trẻ có trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…  Tin tưởng rằng, trong thời gian tới Hội CCB Việt Nam tiếp tục đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của CCB, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân./.

Bản tin CCB