Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Bắc Kạn

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn thực hiện công tác kiểm tra cơ sở Hội 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra năm 2023, trong 6 tháng đầu năm Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác Hội và công tác vay vốn uỷ thác tại 60 cơ sở Hội xã, phường, thị trấn, 23 tổ vay vốn và 83 hộ vay .

Nội dung kiểm tra là các hoạt động công tác của Hội, nắm kết quả việc vận động hội viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Hội cấp trên, nắm tình hình tư tưởng diễn biến của cán bộ hội viên, công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng cấp, rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm; Công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn, quỹ hội và vốn ủy thác ngân hàng chính sách, xã hội.

Hội CCB tỉnh kiểm tra công tác Hội tại xã Bộ Bố, huyện Pác Nặm
Hội CCB tỉnh kiểm tra công tác Hội tại xã Bộ Bố, huyện Pác Nặm (Ảnh: HCCBBK)

Qua kiểm tra cho thấy các phong trào và hoạt động của Hội cơ sở cơ bản được duy trì, có nhiều mặt hoạt động tốt: Tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên ổn định, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Hội cấp trên với tỷ lệ hội viên tham dự đạt 90%; Có trên 85% cơ sở Hội duy trì chế độ giao ban, sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Các cấp Hội gương mẫu trong các phong trào hoạt động của địa phương, hoạt động tình nghĩa được duy trì tốt, công tác vận động hội viên xây dựng quỹ hội đạt chỉ tiêu giao. Hội viên nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia đóng góp tiền ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho CCB do Hội CCB tỉnh phát động do vậy trong 6 tháng đầu năm các cấp Hội đã ủng hộ được 123.580.000đ. Hội CCB cấp cơ sở quản lý tốt các tổ vay vốn của NHCSXH nhờ vậy tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn và lãi tồn thấp.

Hội CCB tỉnh Bắc Kạn kiểm tra công tác vay vốn tại thị trấn Bằng Lẵng huyện Chợ Đồn
Hội CCB tỉnh Bắc Kạn kiểm tra công tác vay vốn tại thị trấn Bằng Lẵng huyện Chợ Đồn (Ảnh: HCCBBK)

Bên cạnh những điểm mạnh, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra nguyên nhân yếu kém, tồn tại của một số cơ sở Hội, giúp cho các cơ sở Hội tìm ra những phương thức đổi mới trong sinh hoạt phù hợp để tạo sự thu hút trong hội viên, nhất là số hội viên trẻ; nâng cao việc chấp hành Điều lệ Hội. Đồng thời Đoàn đã chỉ ra một số việc cần làm trong 6 tháng cuối năm 2023 như: Bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2022- 2027, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh của địa phương; Thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; rà soát các chỉ tiêu được giao năm 2023 để tập trung chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Xuân Quỳnh - Hội CCB tỉnh Bắc Kạn

Bạn đang đọc bài viết Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn thực hiện công tác kiểm tra cơ sở Hội 6 tháng đầu năm 2023 tại chuyên mục Tỉnh thành Hội của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com