Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Phim tài liệu Âm vang hào khí Điện Biên

Phim tài liệu Âm vang hào khí Điện Biên.

Nguồn: Điện ảnh Quân đội