Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hải Dương

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp: Tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 22-3-2023, tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp (Khối thi đua) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Ngày 22-3-2023, tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp (Khối thi đua) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua; đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Khối phó Khối thi đua; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 9 tổ chức trong khối thi đua: Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Cùng với cả nước, các tổ chức thành viên trong Khối đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai đạt kết quả các kế hoạch; công tác bảo đảm hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác thi đua, khen thưởng từng bước có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của Khối còn một số hạn chế như: Công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong Khối thi đua chưa được quan tâm đúng mức. Một số nội dung của công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phong trào thi đua vẫn còn hình thức. Kinh phí khen thưởng ở một số thành viên còn hạn chế, chưa đảm bảo mức thưởng theo quy định. Hội nghị cần đánh giá khách quan kết quả đã đạt được của từng tổ chức, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhất là bàn giải pháp phù hợp, khả thi để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã nghiên cứu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các thành viên trong Khối nghiên cứu, ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức, đơn vị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030” có nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, hiệu quả, thiết thực. Trong đó, Hội tổ chức kết nghĩa, hỗ trợ nhân dân xã Bình Yên thoát nghèo, tập trung vào: Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn; Nhà ở cho nhân dân và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế, trường học, nhà văn hóa; Hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn; Hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển sản xuất; Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về vật chất, tinh thần với hình thức phù hợp theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai Kết luận số 21-KL/TW gắn với chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

Thực hiện tốt các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế năm 2022

Trong phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, các thành viên trong Khối tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch, tích cực tham gia hỗ trợ các hoàn cảnh khókhăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.  

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19”. Năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã vận động được: 25.587,6 tỷ đồng.  

Trung ươngHội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng gần 17 nghìn trẻ mồ côi với số tiền trên 87 tỷ đồng; Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” năm 2022 đã vận động được gần 80 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí vận động lên gần 300 tỷ đồng, đạt 1 triệu phần quà theo kế hoạch.  

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Chương trình “Nối vòng tay thương” bảo trợ 1.908 trẻ em với mức bảo trợ dài hạn 2 triệu đồng/tháng/trẻ em, bảo trợ cho đến năm 18 tuổi.  

Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vận động và trao 143.000 suất quà (trị giá gần 48 tỷ đồng) cho người nghèo, khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; quyên góp, các cấp Hội hỗ trợ gia đình hội viên có người tử vong do đại dịch Covid-19 (từ 2 đến 5 triệu đồng/hộ). Hội phát động phong trào thi đua “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, thực hiện mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế” gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các tổ chức thành viên trong Khối triển khai bằng nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, phù hợp với thực tiễn, tập trung vào công tác hỗ trợ hội viên, đoàn viên khởi nghiệp, giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao tinh thần, vật chất cho người dân.  

Ủy ban TW MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg về Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…  

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020 - 2030.  

Trung ương Hội CCB Việt Nam tiếp tục thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; mô hình “giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giầu”; “câu lạc bộ bảo vệ môi trường”; “bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông” đạt nhiều kết quả: Huy động đóng góp gần 5,7 tỷ đồng, hiến đất hơn 17.200m2, đóng góp hơn 4.100 ngày công lao động; tham gia xây dựng và sửa chữa 12 cầu, cống; làm hơn 400km đường giao thông nông thôn, 6 km kênh mương thủy lợi…

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Các thành viên trong Khối quan tâm, tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, hội viên  nắm tình hình, tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước và tại các kỳ họp Quốc hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để giám sát các chuyên đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Hoạt động phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, nâng cao chất lượng.

Tính đến ngày 30-11-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 cấp đã tổ chức 5.618 hội nghị phản biện xã hội; gửi 10.402 dự thảo văn bản phản biện; 520 hội nghị đối thoại trực tiếp.  

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp giám sát triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trung ương Hội CCB Việt Nam hướng dẫn các tổ chức Hội xây dựng kế hoạch giám sát năm 2022 và triển khai tổ chức thực hiện; trong đó có kế hoạch chủ trì giám sát thực hiện Nghị định 150, 157 của Chính phủ đối với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng…

9 tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức Liên hiệp đã ký kết Giao ước thi đua năm 2023
9 tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức Liên hiệp đã ký kết Giao ước thi đua năm 2023

Khối thi đua thống nhất đề nghị khen thưởng các tổ chức có thành tích xuất sắc năm 2022 như sau: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tặng Bằng khen cho T.Ư Hội CCB Việt Nam và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, 9 tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức Liên hiệp đã ký kết Giao ước thi đua năm 2023.

Hồ Thanh Hương