Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội

Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Các tổ chức thành viên ký Giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Các tổ chức thành viên ký Giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN