Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Nam: Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

HỘI CCB TỈNH QUẢNG NAM

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Nam: Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2023 - 2030.

Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh và Đại tá Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, các tập, thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 - 2022; phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.

Các tập thể được Khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác quy tập          hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ giai đoạn 2017 - 2022
Các tập thể được Khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ giai đoạn 2017 - 2022 (Ảnh: Bùi Văn Trí - Hội CCB tỉnh Quảng Nam)

Tại Hội nghị báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận, thảo luận, trao đổi đều khẳng định, từ năm 2017 - 2022, Ban Chỉ đạo 515 và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội các cấp, hội viên Cựu chiến binh, tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với nghĩa cử cao đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Kết quả trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã phối hợp tuyên truyền vận động, rà soát, phát hiện cung cấp được 2.662 thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh được 133 hài cốt liệt sĩ; vận động cựu chiến binh tham gia dẫn đường quy tập hài cốt liệt sĩ được 447 lượt; đồng thời tiếp nhận, thẩm định, cung cấp thông tin giúp gia đình liệt sĩ biết nơi chôn cất liệt sĩ, mộ liệt sĩ được 1.660  trường hợp...

Đại diện Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh ký kết chương trình phối hợp.
Đại diện Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh ký kết chương trình phối hợp. (Ảnh: Bùi Văn Trí- Hội CCB tỉnh Quảng Nam)

Tại Hội nghị, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2030, trong đó xác định cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 515 và Hội Cựu chiến binh tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị với các cấp hội, hội viên Cựu chiến binh về nhiệm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực hiện giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội trong chiến tranh; công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đảm bảo tính khoa học; kịp thời xử lý, ngăn chặn những thông tin sai lệch, bịa đặt, thiếu cơ sở khoa học (mang yếu tố tâm linh) trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Chỉ đạo hoàn thành cơ bản công tác rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; phát huy thế mạnh của các cơ quan báo chí, Đài PTTH, Trang thông tin điện tử, bản tin cựu chiến binh trong công tác thông tin, tuyên truyền để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam trao tặng bằng, giấy khen cho 12 tập thể Ban Chỉ huy quân sự và Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2017 - 2022.

                                                                                                             Bùi Văn Trí – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam

LongForm