Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Trung ương Hội

Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng và ký quy chế phối hợp về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 03/8/2023, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và xây dựng pháp luật về quân sự, quốc phòng (Sau đây gọi tắt là Quy chế).

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện Bộ Tư pháp, lãnh đạo, cán bộ cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam và Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Ký kết Quy chế phối hợp
Ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế, có 05 Chương, 18 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, mục đích, phương thức, yêu cầu phối hợp; nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, quy định về đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp, trách nhiệm, thời gian, địa điểm tư vấn pháp lý; trong đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng được Hội CCB tư vấn pháp lý các lĩnh vực về pháp luật dân sự, lao động, việc làm, hôn nhân và gia đình; quy định về phối hợp trong đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phản biện xã hội của Trung ương Hội CCB Việt Nam đối với dự án, dự thảo trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu buổi ký Quy chế, Thượng tướng Võ Minh Lương và Thượng tướng Bế Xuân Trường đều nhấn mạnh hai bên cần phổ biến, quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung phối hợp đã ký kết, với những nội dung, chương trình, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; định kỳ hàng năm, tổ chức hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả, triển khai kế hoạch trong năm tiếp theo; rà soát, bổ sung các nội dung chương trình phối hợp bảo đảm phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và thực hiện sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung quy chế này.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại Hội nghị
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, khẳng định những kết quả phối hợp giữa hai bên thời gian qua và tới đây đã và sẽ góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội CCB Việt Nam luôn luôn là “Bộ đội Cụ Hồ”, mãi mãi là “Bộ đội Cụ Hồ” xứng đáng với sự tin cậy, tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Minh Sơn