Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Trung ương Hội

Trung ương Hội Cựu chiến binh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2028

Ngày 02/8/2023, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị giai đoạn 2018 - 2023 và Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2028, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự, chỉ đạo buổi ký kết chương trình có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Về phía Trung ương Hội CCB Việt Nam có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và các Phó Chủ tịch: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng. Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có các đồng chí: Bùi Quang Huy Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Cùng tham dự có lãnh đạo, cán bộ của hai cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Hội CCB Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố toàn quốc.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm năm qua (2018-2023), Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, với những mô hình hay mang lại giá trị, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu, như các mô hình: “Ông kể cháu nghe”, “Bí thư Đoàn danh dự”, “Hành quân về nguồn”, “Nói chuyện truyền thống”, ...

Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, hai đơn vị đã phối hợp, tổ chức hơn 20 nghìn buổi nói chuyện truyền thống, gần 18 nghìn diễn đàn, tọa đàm, thu hút hàng triệu hội viên hội cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên tham gia. Cùng với đó, hai đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; đào tạo dạy nghề, bố trí việc làm, cho vay vốn làm kinh tế thoát nghèo; bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên ưu tú giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng. Có thể khẳng định rằng, những kết quả trên đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội CCB Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội, tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Hội CCB Việt Nam với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vàcác tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đoàn thể và nhân dân.

Đồng chí Bùi Quang Huy Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Quang Huy Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Trước yêu cầu mới nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của đất nước, giai đoàn 2023-2028, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, chủ quyền biển đảo cho đoàn viên, thanh niên. Phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục có những cơ chế, chính sách đối với thanh niên là bộ đội xuất ngũ, cựu quân nhân; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên, giúp thế hệ trẻ ý thức được quyết tâm học tập, rèn luyện khẳng định là chủ nhân tương lai của đất nước.

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028
Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028

Theo đó, giai đoạn 2023-2028, hai đơn vị tập trung triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: 1) Chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cựu chiến binh, đoàn viên, thanh thiếu nhi; 2) Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; 3) Phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở; 5) Phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện xã hội.

Minh Sơn