Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Trung ương Hội CCB Việt Nam

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thiết lập Trang TTĐT tổng hợp Hội CCB Việt Nam và phát động Cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến

Tại buổi "Gặp mặt báo chí và Khai trương trang thông tin điện tử tổng hợp Hội cựu chiến binh Việt Nam nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam" (21/6/1925 - 21/6/2023), Thiếu tướng Hồ Bá Vinh Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam và phát động Cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB.
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam báo cáo kết quả xây dựng Trang Thôn tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam báo cáo kết quả xây dựng Trang Thôn tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam

Trong thời đại công nghệ số và internet phát triển, Hội CCB Việt Nam thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp nhằm cung cấp các loại văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tới các tỉnh/thành Hội, Hội CCB các cơ quan, đơn vị Khối 487 và các hội viên Hội CCB Việt Nam; phối hợp tuyên truyền kết quả, kinh nghiệm hoạt động phong trào thi đua yêu nước của Hội CCB Việt Nam trên môi trường mạng; phát hiện, biểu dương, lan tỏa sâu rộng gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong Cựu chiến binh Việt Nam; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hình mới, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội CCB Việt Nam cho các cấp Hội, hội viêntrong toàn Hội.

Với ý nghĩa đó, ngày 12 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã ra Quyết định xây dựng Đề án thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam, do Hội CCB Việt Nam là đơn vị chủ quản; đồng chí Chủ tịch Hội là người đứng đầu và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam là người chịu trách nhiệm nội dung.

Các đồng chí đại biểu, nhà báo, phóng viên, biên tập viên Báo Hội Cựu chiến binh tham dự buổi gặp mặt
Các đồng chí đại biểu, nhà báo, phóng viên, biên tập viên Báo Hội Cựu chiến binh tham dự buổi gặp mặt

Để triển khai thực hiện, ngày13/02/2023 Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phê duyệt Kế hoạch số 24 – KH/CCB về  thực hiện Đề án Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam do Doanh nghiệp khoa học công nghệ DUCA Holding thiết lập và thi công.

Tiếp đó, ngày 20 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã ra Quyết định thành lập Ban Biên tập và đội ngũ cộng tác viên Trang thông tin điện tử của Hội. Theo đó, Ban Biên tập gồm 04 đồng chí (Trưởng Ban, Phó trưởng Ban, chuyên viên Ban Tuyên giáo); Tổ Cộng tác viên khối các cơ quan Trung ương Hội có 15 đồng chí, là cán bộ Ban Tuyên giáo và các ban, Văn phòng Trung  ương Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu nghị Việt Nam. Đối với Hội CCB các tỉnh, thành phố, Khối 487: Mỗi đầu mối, cử một cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo tham gia cộng tác viên Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam.

Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, ngày 17 tháng 4 năm 2023, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam. Đồng thời, Ban Biên tập và tổ cộng tác viên khối các cơ quan Trung ương Hội đã tích cực cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu trên tất cả các mô đun của Trang thông tin.

Sau thời gian tích cực thi công, Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam đã được hình thành và sau gần một tháng chạy thử nghiệm, đến nay, Trang thông tin điện tử tổng hợp đã vận hành bình thường,bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, với giao diện tương thích với các kích thước màn hình, hiển thị khác nhau trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động với các trình duyệt phổ biến và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, dựa trên bảng mã Unicode dựng sẵn. Giao diện Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam có địa chỉ truy cập: (hoiccbvietnam.vn), được xây dựng với 07 mô đunchính và 04 mô đunphụ.

Bảy mô đun chính, gồm:

1) Văn bản chỉ đạo: Đây là nội dung chính, cốt lõi của Trang, trên đó đăng tải các văn bản về chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn, kế hoạch-đề án, chương trình, chương trình phối hợp, quyết định, kết luận, quy chế - quy định, …của Đảng, Nhà nước và của Hội CCB Việt Nam.

2) Tin tức và sự kiện:  Đăng tải những tin tức, sự kiện nổi bật của tình hình thế giới, trong nước có ảnh hưởng đến hoạt động của Hội CCB Việt Nam.

3) Tin hoạt động Hội: Đăng tải các hoạt động tiêu biểu, nổi bật của Hội CCB Việt Nam..

4) Mô hình và điển hình: Đăng tải các nội dung về gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân trong Hội CCB Việt Nam.

5) Tìm đồng đội: Đăng tải các thông tin, văn bản chế độ, chính sách về công tác Hội và công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, nhắn tìm đồng đội.

6) Đời sống Cựu chiến binh: Đăng tải các thông tin về sức khỏe, những vấn đề văn hóa, xã hội… có liên quan đến cuộc sống của Cựu chiến binh.

7) Video tổng hợp: Trong đó đăng tải các clip, video tư liệu, tài liệu có liên quan đến Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Bốn mô đun phụ, gồm:

1) Cơ quan chủ quản: Trên đó đăng tải các nội dung nhằm giới thiệu về Hội CCB Việt Nam (Ban chấp hành Hội CCB Việt Nam qua các nhiệm kỳ; quá trình ra đời, xây dựng, phát triển của Hội CCB Việt Nam; những phần thưởng cao quý, truyền thống vẻ vang của Hội CCB Việt Nam).

2) Các kỳ đại hội: Giới thiệu những nội dung cơ bản về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ nhất đến lần thứ VII

3) Lịch sử truyền thống: Đăng tải các nội dung về lịch sử, truyền thống của Hội CCB Việt Nam.

4) Liên hệ: Giới thiệu địa chỉ, số điện thoại cần liên hệ của Hội CCB Việt Nam.

Giao diện Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội cựu chiến binh Việt Nam
Giao diện Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội cựu chiến binh Việt Nam

Với những nội dung như trên, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam một mặt được thiết kế, như một tổng kho dữ liệu điện tử đa phương tiện, địa chỉ lưu trữ và liên kết các nguồn tài nguyên thông tin của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và các nguồn khác. Mặt khác, với việc tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của các cơ quan thông tấn báo chí, trang Thông tin điện tử tổng hợp của Hội CCB Việt Nam cũng đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác và đầy đủ những thông tin chính thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước... để cán bộ, hội viên và người dân quan tâm dù ở bất kỳ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào cũng có thể khai thác những thông tin phục vụ cho nhu cầu của mình.

Nhìn chung, trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam có giao diện đẹp, thân thiện, khoa học, tạo sự thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng; là nơi cung cấp, trao đổi thông tin của Hội CCB Việt Nam trên mạng internet. Những thông tin được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam là thông tin chính thức của Hội CCB Việt Nam trên môi trường mạng, có nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước, Báo chí, Sở hữu trí tuệ và Quản lý thông tin trên Internet, góp phần phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu khoa học và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân Cựu chiến binh.

Để thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Hội thi đua yêu nước Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (06/12/1989-06/12/2024); đồng thời nhằm giới thiệu, quảng bá Trang thông tin Hội CCB Việt Nam đến mọi cán bộ, hội viên, tổ chức Hội trong cả nước, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động cuộc thi: “Viết gương điển hình tiên tiến CCB trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam”, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các thế hệ CCB trong cả nước giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nội dung thi: Viết về gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đối tượng dự thi: Mọi cán bộ, hội viên Hội CCB, Cựu quân nhân và các tầng lớp Nhân dân trong cả nước.

Thời gian thi: Từ ngày 21/6/2023 đến 31/10/2024.

Các bài viết dự thi gửi về Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam.  

Hội CCB Việt Nam sẽ gửi Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Viết gương điển hình tiên tiến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội CCB Việt Nam” đến Hội CCB các đơn vị, địa phương cả nước trong thời gian sớm nhất.

Ban Tuyên Giáo